Taaskäivitusid tantsuvahetunnid

Oktoober on Jõgeva Põhikoolis liikumiskuu.
Lisaks koolipere kilomeetrite kogumisele alustasid uue hooga ka tantsuvahetunnid.
Sel aastal tantsivad õpilased neljapäeviti:
pärast 2. tundi
2.A; 3.AB; 4.AB
pärast 3. tundi
1.ABC; 5.BC
pärast 4.tundi
2.BC; 3.C 4.CD
pärast 5. tundi
5.A; 6.ABC; 7.ABCD; G.