Sass Henno külastas kooli rahvusvahelisel lasteraamatupäeval

2. aprillil tähistati rahvusvahelist lasteraamatupäeva. Koostöös Jõgeva Linnaraamatukoguga oli võimalus osadel 7.-9. klassidel kohtuda kirjaniku Sass Hennoga.

Kohtumise põhiliseks vaatepunktiks oli laps või noor inimene ning asjaolud, mis inimese käitumist tulevikus mõjutama hakkab. Jutu käigus toodi välja olulised punktid lähisuhtevägivallast, tunnete allasurumisest, ähvardamisest, sõltuvustest, käitumistest.

Seetõttu tasub meeles pidada, kuidas olla toetavaks jõuks meie noortele, mis rolli mängib ajus frontaalkorteks, miks on oluline lubadustest kinni pidada, miks on vägivaldsed need isikud, kes soovivad kontrolli omada ja miks sõltuvusained tekitavad näilise turvatunde, kuigi mõistame, et need ei ole meile kasulikud. Missuguse eeskuju jätame noortele, oma eakaaslastele ja lähiringkonnale? Kas oleme piisavalt tugevad, et öelda, kui oleme valesti käitunud ja tahame end muuta?

Usume, et lühikese akadeemilise tunni jooksul said olulisi mõtteid enesega kaasa võtta paljud kuulajad.