Pikapäevarühma toiduraha

Söögipäevi on oktoobris 15.
Kuu maksumus 0,50€ x 15 = 7,50€.
Raha peab olema laekunud linnavalitsuse arvele 25.-ks septembriks.
10102021814008 SEB
1120155067 Swedbank