Pakume tööd

Jõgeva Põhikool ootab 2024/2025. õppeaastast oma meeskonda

NOORTE- JA PROJEKTIJUHTI (1 AK)

Noorte- ja projektijuhi põhiülesanded on toetada noorsootöö kaudu kooli õppe- ja kasvatustegevust, korraldada sisukaid kooliüritusi, organiseerida ja arendada mitteformaalõpet, algatada ja juhtida kooli arengut toetavaid projekte, toetada õpilasesinduse tegevust.

Heal noorte- ja projektijuhil on

  • noortega töötamise soov ja kogemus,
  • projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus,
  • sotsiaalmeedia haldamise oskus ja huvi,
  • hea eneseväljendus-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus,
  • hea meeskonnatöö, ajaplaneerimise ja enesejuhtimise oskus,
  • täpsus, hea pingetaluvus ja avatus uuendustele,
  • kõrgharidus (kasuks tuleb pedagoogiline või noorsootööalane kõrgharidus).

Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda ning toetavaid kolleege.
Avaldus ja CV saata digitaalselt allkirjastatult 30. juuniks 2024 aadressile anneli.jame@jpk.edu.ee.
Täpsem info kooli õppejuhilt, tel. 523 87 11, anneli.jame@jpk.edu.ee