Mõttetalgud “Minu kool”

Jõgeva põhikooli õpilasesinduse liikmed arutlesid teemal: „Mida ma tahan, et minu kooli akendest välja paistab?“. Kolmel grupil valmisid lõigatud-kleebitud koolimajad, mille akendest paistab, missuguses koolis käivad õpilased hea meelega. Akendest paistab nii see, mis on hästi, kui ka see, millele veel tähelepanu pöörata.
Õpilaste jaoks on oluline keskkonnateadlikkus, koolimaja puhtus ja hubasus, tervislik ja mitmekülgne koolitoit, sõbralikkus ja sallivus üksteise suhtes.
Hea kool on õppimiskallakuga, selles väärtustatakse teadmisi ja oskusi, kuigi kodutöid võiks olla vähem.
Õpilastele meeldib liikuda. Leiti, et meie koolis on head sportimisvõimalused. Oleks tore, kui ka vahetunnid võimaldaksid eesmärgipärast tegutsemist ja liikumist.
Õpilased leidsid, et kui vähendada nutiseadmete kasutamist, paranevad õpilaste hinded.