Liigume mängides!

Meie kool kuulub juba 2018. aasta algusest Liikuma Kutsuvate Koolide hulka. Tartu Ülikooli liikumislabor korraldab koolitusi mitte ainult õpetajatele vaid ka õpilastele. Liikumist aitavad koolipäeva tuua mängujuhid, kes oskavad viia läbi erinevaid liikumistegevusi ja seltskonnamänge. Oktoobrikuus läbis kuus uut noort mängujuhtide baaskoolituse ning saavad nüüd meie koolis mänge läbi viima hakata. Juba mõnda aega tegutsenud mängujuhtidele korraldas TÜ Liikumislabor Kääriku spordikeskuses kahepäevase laagri, et end täiendada.

Getter Angerjas, 8.a:
11. oktoobril toimus Puurmani Mõisakoolis mängujuhtide koolitus, millest võttis osa ka meie kooli 6 aktiivset õpilast. Koolitusel õpetati meile, kuidas viia läbi mänge, mis on nendega kaasnevad ohud ja riskid. Mängisime läbi uusi mänge ja mõtlesime ise välja ühe mängu. Tegime endale selgeks mängujuhi tähtsamad omadused ja kuidas käituda teatud olukordades. Õpetati veel tegema takistusrada, mida saaksid õpilased vahetundidel ohutult läbida. Lõpetuseks saime tänukirjad ja Liikuma Kutsuva Kooli viled. Tänu sellele koolitusele sai meie kool juurde kuus tubli ja aktiivset noort, kes hakkavad teiste mängujuhtidega mänguvahetunde ja mänge läbi viima.

Inara Ein, 9.a:
17.-18.oktoobril käisime me, kolm eelmisel aastal alustanud mängujuhti Jõgeva Põhikoolist, oma teadmisi täiendamas Otepää lähedal Käärikul koos teiste mängujuhtidega üle Eesti. Kahe päeva jooksul saime jagada oma kogemusi teiste koolidega, mängida palju erinevaid mänge ning osaleda erinevates töötubades. Näiteks avastasime palju erinevaid võimalusi, kuidas tänavareketit mängida. Lisaks sellele saime meisterdada ise vahendeid, et pidada maha üks tõsine bassalo mäng. Meile kõige põnevamaks osutus tsirkuse töötuba. Seal saime proovida žongleerimist ning ka taldrikute keerutamist pulga otsas. Kuulates teiste koolide kogemusi ja probleemide lahendusi saime nii mõnelegi oma mängutundide või -vahetundega seotud muredele võimalikke lahenduskäike juurde. Kõik, kes arvavad, et mängutunnid või -vahetunnid on vaid algklassidele, eksivad. See laager näitas, et mängimine on kõigile, tuleb leida ainult sobivad mängud ja olla ise avatud.