Lauamängud

Hea lapsevanem!
Kui kellelgi on kodus mõni riiulil või kapis nukrutsev lauamäng, mis tõenäoliselt enam kasutust ei leia, võib selle lahkesti kooli tuua. Lauamängud rõõmustavad lapsi eelkõige vahetundides, kuid paljusid neist on võimalik ka ainetundides kasutada, et koolipäeva suuremat vaheldust tuua.
Lauamängu võib tuua klassijuhatajale või jätta kantseleisse.
Jõgeva Põhikooli pere