Juhised käitumiseks tulekahju ja muude hädaolukordade puhul