Jõgeva spordihoone ehitamise leping

Täna allkirjastati ehitushankel parima pakkumuse teinud OÜ KRC Ehitus juhatuse liikme Siim Kroodoga töövõtuleping spordihoone ehitamiseks Jõgeva põhikooli juurde. Valla poolt andsid oma allkirja abivallavanem Viktor Svjatõšev ning Jõgeva Spordikeskuse juhataja Priit Toru. Lepingule said oma allkirja anda ka kõik spordihoone rajamisele kaasa aidanud ja elanud kohalviibijad.

Homme täpselt neli aastat tagasi andsid samad osapooled allkirja Jõgeva põhikooli uue hoone ehituslepingule. Valla arenduse peaspetsialist ning projektijuht Erki Teder sõnas, et see on uue spordihoone ehitamisel justkui kvaliteedimärk. „Oleme põhikooli hoonega rahul ning on heameel, et sama meeskond asub ka spordihoonet ehitama,” ütles Teder.

Siim Kroodo lausus, et tegemist on põneva ja väljakutseid pakkuva hankevõiduga ning neil on head eeldused ja kogemused Jõgevale spordihoone rajamiseks. „Loodame, et hea koostöö erinevate osapoolet vahel jätkub samamoodi, nagu koolimaja ehitusel. Me pole viimased neli aastat käed rüpes istunud, vaid palju objekte ehitanud, sealhulgas kolm spordihoonet,” rääkis Kroodo.

Aega lepingu sõlmimisest uue spordihoone valmimiseni on 14 kuud.

Ehitustööd näevad ette vana võimla lammutamise ning uue spordihoone ehitamise suletud netopinnaga 4845 m2. Uues spordihoones on pallisaal, kergejõustikuala, jõusaal ja aeroobikasaal. Hoone maksumus on 6 536 954 eurot koos käibemaksuga. Selle ehitamiseks õnnestus saada 1 188 000 eurot siseriiklikku toetust meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes”. Spordihoone projekteerija on OÜ JVR Arhitektuuribüroo arhitekt Kalle Vellevoog.