Õpilasesinduse uue juhatuse valimised

Esmaspäeval, 5. mail
I ja II söögivahetund
Ruumis 204

 

 

Volbritrall

5.-6. klassidele
30. aprillil 16.00 Rohu 10 sisehoovis
Nõiamängud ja -võistlused
Parimale kostüümile auhind!

 

 

Jõgeva Põhikooli rekonstrueerimine ja laiendamine

Jõgeva linnavolikogu otsustas 24. aprillil 2014 kiita heaks Jõgeva Põhikooli hoone rekonstrueerimise ja laiendamise aadressil Rohu tn 10.