Jõgeva Põhikooli õpetajate konkurss on lõppenud

1. märtsil lõppes dokumentide vastuvõtt Jõgeva Põhikooli õpetajate ametikohtadele. Nüüd alustab tööd konkursikomisjon, kuhu kuuluvad Jõgeva Põhikooli direktor ja direktori asetäitja õppekasvatustöö alal, Jõgeva Linnavalitsuse haridustöö peaspetsialist, Jõgeva Gümnaasiumi ja Jõgeva Ühisgümnaasiumi hoolekogude esindajad. Kes hakkavad Jõgeva Põhikoolis tööle, selgub aprilli alguseks.