Jõgeva Põhikool otsib oma laulu

Jõgeva Põhikool kuulutab välja koolilaulu konkursi.
Osaleda saavad kõik, kes tunnevad seotust Jõgeva Põhikooliga.
Konkursile võib esitada kas
• ainult laulusõnad või
• sõnad ja viisi (noodistatuna).
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2015.
Konkursitööle märkida autori ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (elektronposti või elukoha aadress).
Konkursitööd saata kinnises ümbrikus Jõgeva Põhikooli aadressil (Rohu 10, Jõgeva 48 307) või tuua kooli kantseleisse (Rohu 10).
Ümbrikule kirjutada JPK laul.