Jõgeva linna jooksu tulemused

21. mail korraldas Jõgeva Põhikool linnajooksu, mis toimus fotojahina. Võistkonnad pidid
vihjete järgi üles leidma viis Jõgeval linnas olulist punkti, igas punktis lahendama ülesande
ning jäädvustama see tõestuseks ka fotole.
Ülesandeid oli nii lihtsamaid kui keerulisemaid. Näiteks pidi käepäraste vahenditega ära
mõõtma veetorni ümbermõõdu ja teisendama selle meetriteks, arvutama kui kaua saab 6
euroga nutipesulas autot pesta, aru saama murdekeelsest fraseologismist, lahendama
anagramme ja tuletama meelde homonüüme. Iga tegemata jäänud ülesande või vale
vastuse eest saadi karistusminuteid.
Võidukad olid 8.b klassi poisid Reiko Allingu, Georg Lani ja Arti Põldes, kelle lõppaeg oli
täpselt 46 minutit. Teine koht läks meie ainsale külalisvõistkonnale politseist, koosseisuga
Terje Piik, Jana Õim, Alfia Matrossova, Kadri Mitt, nende aeg oli 48 minutit ja 13 sekundit.
Kolmanda koha sai 8.b klassi tüdrukute võistkond koosseisus Doris Piik, Kristin Pütsepp,
Kaisa Heleen Lääne, ajaga 53 minutit ja 56 sekundit. Kokku osales 12 võistkonda.
Täname kõiki osalejaid!