Füüsikaolümpiaad

Füüsikaolümpiaadi Jõgeva piirkonnavoorus saavutasid Jõgeva Põhikooli õpilased järgmisi tulemusi.
8. klass
Tormi Arne Raidvere 1. koht
9. klass
Robin Major 1. koht (kutsutud vabariiklikule olümpiaadile)
Juhendaja Heli Toit
Kool tänab õpilasi ja juhendajat.