Etlejate tulemused maakonnas ja riigikonkursil

Jõgeva Põhikooli etlejad saavutasid häid tulemusi nii Jõgevamaa piirkondlikul etlejate konkursil 2024 kui ka Etlejate riigikonkursil 2024.

Jõgevamaa piirkonna konkursi tulemused olid järgmised:
Robert Rasmus Einberg, 6. klass, peapreemia
Kenert Lindsalu, 7. klass, peapreemia
Martha Peterson, 7. klass, peapreemia

Riikliku etlejate konkursi tulemused olid järgmised:
Robert Rasmus Einberg, 6. klass, laureaat
Kenert Lindsalu, 7. klass, laureaat

Juhendaja Sten Siirak

Kool tänab õpilasi ja juhendajat