Dokumentide vastuvõtt

Jõgeva Põhikool ootab Jõgeva valla 4- ja 6-klassiliste koolide lõpetajate dokumente 10.-19. juunini.
Palume kindlasti lisaks avaldusele kaasa võtta klassitunnistus, õpilasraamatu väljavõte, tervisekaart, isikuttõendav dokument (nii õpilase kui lapsevanema oma), foto (võib tuua augustis). Avaldust täita ja koopiaid dokumentidest saab teha ka kooli kantseleis.
Kantselei on avatud tööpäevadel 9-14.