Distantsõpe

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduses antud võimalusele toimub Jõgeva Põhikoolis õppetöö 14.-22.12.2020 distantsõppe vormis.
Abi vajavate õpilaste juhendamine koolis toimub vastavalt vajadusele ja ainult personaalselt.
Iga õpetaja annab nendeks päevadeks oma aine kohta õpilastele esmased juhised Stuudiumi kaudu.
Loodame, et pärast koolivaheaega saame tervetena ja veel tegusamatena üheskoos õppetööd jätkata.

Haridusministeeriumi ringkiri

Jõgeva Põhikool