Ajude ragistamise kuu

Jaanuar on rahvusvaheline ajuragina kuu (inglise keeles Brainteaser Month). Oma hallaine treenimiseks on mitmeid võimalusi: ristsõnad, sudokud, mõistatused, sõnaotsingu ülesanded jms. Uuringud on näidanud, et järjepidevalt oma ajule väljakutsuvaid ülesandeid pakkudes on võimalik end kaitsta Alzheimeri tõve vastu.

Esmaspäeval, 28. jaanuaril toimub aulas sudokude lahendamise võistlus.
Võistluste ajakava:
II vahetund – 4.-6. klass
III vahetund – 7.-9. klass
IV vahetund – õpetajad