20. detsember

Koolipäev algab kell 9.00 ning tunnid ja kontserdid algavad täistunniga.

Piiri maja:

1. ja 2. klassid 9.00 jõulukontsert, edasi klassijuhataja tund

3. ja 4. klassid 9.00 -9.45 tunniplaani järgi 2. ainetund
10.00 jõulukontsert, edasi klassijuhataja tund

Rohu maja:

5. ja 6. klassid 9.00 jõulukontsert, edasi klassijuhataja tund

7. klassid + 8.A ning 8.B 9.00 – 9.45 tunniplaani järgi 2. ainetund
10.00 jõulukontsert, edasi klassijuhataja tund

8.C + 8.D ning 9. klassid 9.00 – 9.45 tunniplaani järgi 2. ainetund
10.00 – 10.45 tunniplaani järgi 3. ainetund
11.00 jõulukontsert, edasi klassijuhataja tund

 

  II tund

9.00-9.45

III tund

10.00-10.45

IV tund

11.00-11.45

V tund

12.00-12.45

5.A kontsert kl juh tund
5.B kontsert kl juh tund
5.C kontsert kl juh tund
5.D kontsert kl juh tund
5.F kontsert kl juh tund
6.A kontsert kl juh tund
6.B kontsert kl juh tund
6.C kontsert kl juh tund
6.D kontsert kl juh tund
7.A eesti keel kontsert kl juh tund
7.B inglise keel kontsert kl juh tund
7.C vene keel kontsert kl juh tund
7.D inimeseõpetus kontsert kl juh tund
8.A informaatika kontsert kl juh tund
8.B inglise keel kontsert kl juh tund
LÕK eesti keel kontsert kl juh tund
8.C füüsika eesti keel kontsert kl juh tund
8.D tööõpetus informaatika kontsert kl juh tund
9.A eesti keel matemaatika kontsert kl juh tund
9.B ajalugu eesti keel kontsert kl juh tund
9.C vene / saksa keel geograafia kontsert kl juh tund
9.D matemaatika bioloogia kontsert kl juh tund