11. märtsist on kogu kool distantsõppel

Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele (https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.03.9_k111_vv.pdf) toimub 11. märtsist kuni 11. aprillini õppetöö kõikides klassides distantsõppe vormis. Täpsem info õppetöö korraldamise kohta on leitav Stuudiumist.

Distantsõppe perioodil on kooli kantselei avatud kell 8 – 12. Palume kõik kohtumised koolimajas eelnevalt kokku leppida telefonil 5349 5238.

Jõgeva Põhikooli juhtkond