Jõgeva Põhikooli koolitusluba

      Jõgeva Põhikooli koolitusluba kommenteerimine on välja lülitatud

Jõgeva Linnavalitsuse hallatavale Jõgeva Põhikoolile on väljastatud koolitusluba number 7099HTM haridus- ja teadusministri 27.06.2013 käskkirjaga nr 313.  Koolitusluba kehtib 27.06.2013 kuni 31.08.2016.