Jõgeva Põhikool otsib oma laulu

      Jõgeva Põhikool otsib oma laulu kommenteerimine on välja lülitatud

Jõgeva Põhikool kuulutab välja koolilaulu konkursi.
Osaleda saavad kõik, kes tunnevad seotust Jõgeva Põhikooliga.
Konkursile võib esitada kas
• ainult laulusõnad või
• sõnad ja viisi (noodistatuna).
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2015.
Konkursitööle märkida autori ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (elektronposti või elukoha aadress).
Konkursitööd saata kinnises ümbrikus Jõgeva Põhikooli aadressil (Rohu 10, Jõgeva 48 307) või tuua kooli kantseleisse (Rohu 10).
Ümbrikule kirjutada JPK laul.