Õpilasesindus

Jõgeva Põhikooli õpilasesindus on õpilaste poolt valitud vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad aktiivsed õpilased 4.-9. klassidest.
Õpilasesindus esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast koolielu elavamaks ja paremaks muuta.
Kooli õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

Jõgeva Põhikooli ÕE põhimäärus

ÕPILASESINDUSE LIIKMED 2021-2022

President ja hoolekogu liige: Ranno Valk
Asepresident: Indrek Virks
Protokollija: Lisete Stamm

4A Marta Eesmäe
Gudmund Roosiõis
4B Paul Dieves
4C Liza Klimatšjova
5A Marell Teras
5B Kerttu Kaur
5C Verona Pant
5D Heily Sarapuu
6A Linell Mandre
Kristian Kliiman
6B Lota Vilumaa
6C Hanna Stamm
7A Herta Eesmäe
Kertu Kull
7B Kärolin Püvi
7C Karola Kroon
Joel- Jaakob Sikora
7D Lisete Kajak
8A Gudrun Roosiõis
Nora-Lisette Salumaa
8B Karola Sild
Janar Šternfeld
8C Lisete Stamm
9A Laura Haaviste
Krislin Sei
9B Ranno Valk
9C Karl Västra
Indrek Virks