Õpilasesindus

Jõgeva Põhikooli õpilasesindus on õpilaste poolt valitud vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad aktiivsed õpilased 4.-9. klassidest.
Õpilasesindus esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast koolielu elavamaks ja paremaks muuta.
Kooli õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

Jõgeva Põhikooli ÕE põhimäärus

ÕPILASESINDUSE LIIKMED 2020-2021

Heidi Sild 9.b president, hoolekogu liige
Eliise Joost 9.d asepresident

Nora Piik 4.a
Christopher Robin Graverson 4.a
Marell Teras 4.b
Kerttu Kaur 4.c
Linell Mandre 5.a
Kärol Tamson 5.a
Nelly Saar 5.b
Joosep Erikson 5.b
Hanna Stamm 5.c
Liselle Vaagen 5.c
Kaspar Piik 6.a
Kersti Kadai 6.a
Kärolin Püvi 6.b
Marileen Lass 6.b
Säde Külvet 6.c
Kelin-Adeele Klous 6.c
Monika Zarina 6.d
Nora-Lisette Salumaa 7.a
Gudrun Roosiõis 7.a
Karola Sild 7.b
Fiona Järvela 7.b
Lisete Stamm 7.c
Laura Haaviste 8.a
Greete Sepp 8.a
Ranno Valk 8.b
Karl Västra 8.c
Indrek Virks 8.c
Getter Angerjas 9.a
Jenifer Heinmann 9.c
Arabella Leego 9.d