Distantsõppe lõpp

      Distantsõppe lõpp kommenteerimine on välja lülitatud

Alates esmaspäevast, 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel.

Kontaktõpet läbi viies tuleb järgida üldisi ohutusmeetmeid – haigena püsida kodus, pesta käsi, vähendada kontakte, kanda alates 12. eluaastast maski ja võimalusel hajutada.

Jõgeva Põhikool