Lahuste massiprotsendi ülesanded põhikoolile

Käesolev programm genereerib kasutaja poolt sisestatud komplektide arvu järgi ülesandeid lahuste massiprotsendi arvutusteks koos vastustega (vastused väljastatakse iga ülesande järel). Ülesannete tüübid valida näitetekstide järgi.
Programmi autor on Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpetaja Neeme Katt.

Palun sisestage:

Ülesannete tellija
nimi  
kool  

Ülesandekomplektide arv:

Valige ülesannete tüübid:
Mitme protsendiline lahus saadi, kui 70 g soola lahustati 170 grammis vees?
Mitu g soola on vaja, et valmistada 400 g 37%-list lahust? Mitu g vett on selleks vaja?
Mitu g 40%-list lahust saab valmistada 65 grammist soolast? Mitu g vett on selleks vaja?