Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal lahuse massiprotsendi arvestamisega

Käesolev programm genereerib kasutaja poolt sisestatud komplektide arvu järgi ülesandeid arvutamiseks reaktsioonivõrrandi põhjal lahuse massiprotsendi arvestamisega koos vastustega (vastused väljastatakse iga ülesande järel). Ülesannete tüübid valida näitetekstide järgi.
Programmi autor on Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpetaja Neeme Katt.

Palun sisestage:

Ülesannete tellija
nimi  
kool  

Ülesandekomplektide arv:

Valige ülesannete tüübid:
Mitu grammi soola tekib 73,0 grammi 10%-lise vesinikkloriidhappe lahuse reageerimisel tsingiga?
Mitu grammi 20%-list vesinikkloriidhappe lahust kulub reageerimiseks 10,2 grammi alumiiniumoksiidiga?
Mitu grammi 5%-list lahust on võimalik valmistada soolast, mis tekib 14,6 grammi 15%-lise vesinikkloriidhappe lahuse täielikul neutraliseerimisel kaltsiumhüdroksiidiga?