Moolarvutused rühmatööks

Käesolev programm genereerib kasutaja poolt sisestatud komplektide arvu järgi ülesandeid rühmatööks arvutamiseks gaasi massi ja ruumala seoste kohta. Komplektis on 4 ülesannet. Kontrollarvuks on nelja vastuse summa.
Programmi autor on Jõgeva Põhikooli õpetaja Neeme Katt.

Palun sisestage:

Ülesannete tellija
nimi  
kool  

Ülesandekomplektide arv: