Moolarvutused

Käesolev programm genereerib kasutaja poolt sisestatud komplektide arvu järgi ülesandeid arvutamiseks ainehulga, massi ja gaasi ruumala seoste kohta. Ülesannete tüübid on määratletud antud ja otsitava suuruse järgi.
Programmi autor on Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpetaja Neeme Katt.

Palun sisestage:

Ülesannete tellija
nimi  
kool  

Ülesandekomplektide arv:

Valige ülesannete tüübid:
n=>m
m=>n
n=>V
V=>n
m=>V
V=>m