Lahuste ülesanded

Käesolev programm genereerib kasutaja poolt sisestatud komplektide arvu järgi lahuste ülesandeid koos vastustega (vastused on iga ülesande järel).
Programmi autor on Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpetaja Neeme Katt.

Palun sisestage:

Ülesannete tellija
nimi  
kool  

Ülesandekomplektide arv:

Valige näidete põhjal ülesannete tüübid:
Mitme protsendiline lahus saadi, kui 900 grammile 35%-lisele lahusele lisati 90 grammi sama lahustunud ainet?
Mitme protsendiline lahus saadi, kui 100 grammile 15%-lisele vesilahusele lisati 600 grammi vett?
Mitme protsendiline lahus saadi, kui 400 grammile 15%-lisele lahusele lisati 900 grammi 40%-list lahust?
Mitme protsendiline lahus saadi, kui 400 cm3 40%-lisele vesilahusele (tihedusega 1,35 g/cm3) lisati 700 grammi vett?
Mitme protsendiline lahus saadi, kui 700 cm3 20%-lisele lahusele (tihedusega 1,15 g/cm3) lisati 200 cm3 40%-list lahust (tihedusega 1,35 g/cm3)?
Mitu grammi vett tuleb lisada 700 grammile 35%-lisele lahusele, et saada 25%-list lahust?
Mitu cm3 vett tuleb lisada 800 cm3 35%-lisele lahusele (tihedusega 1,3 g/cm3), et saada 20%-list lahust?
63 grammi H2C2O4·2H2O lahustati 600 grammis vees. Mitu mooli H2C2O4 lahus sisaldab? Mitme protsendiline H2C2O4 lahus saadi?
Mitu g H2C2O4·2H2O on vaja, et valmistada 800 g 7%-list H2C2O4 lahust? Mitu g vett on selleks vaja?