Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal

Käesolev programm genereerib kasutaja poolt sisestatud komplektide arvu järgi ülesandeid arvutamiseks reaktsioonivõrrandi põhjal koos reaktsioonivõrrandite ja vastustega (vastused väljastatakse iga ülesande järel). Ülesande tüübid on määratletud selle järgi, mis ühikutes on lähteandmed ja mis ühikutes otsitavad suurused.
Programmi autor on Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpetaja Neeme Katt.

Palun sisestage:

Ülesannete tellija
nimi  
kool  

Ülesandekomplektide arv:

Valige ülesannete tüübid:
mool >> mool
gramm >> mool
gramm >> gramm
gramm >> dm3
dm3 >> gramm