Saagiseülesanded

Käesolev programm genereerib kasutaja poolt sisestatud komplektide arvu järgi saagiseülesandeid koos vastustega (vastused väljastatakse iga ülesande järel). Ülesannete tüübid valida näitetekstide järgi.
Programmi autor on Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpetaja Neeme Katt.

Palun sisestage:

Ülesannete tellija
nimi  
kool  

Ülesandekomplektide arv:

Valige ülesannete tüübid:
Mitu mooli ammoniaaki tekib 4,0 mooli lämmastiku reageerimisel vesinikuga, kui saagis on 40%?
Mitme mooli hapnikuga peab vääveldioksiid reageerima, et tekiks 15,0 mooli vääveltrioksiidi, kui kaod protsessil on 20%?
Kui suur on protsessi saagis, kui 4 moolist lämmastikust saadi 6 mooli lämmastikhapet?
Mitu dm3 ammoniaaki tekib 5,6 g lämmastiku reageerimisel vesinikuga, kui kaod on 30%?
Mitme dm3 hapnikuga peab vääveldioksiid reageerima, et tekiks 16,0 g vääveltrioksiidi, kui saagis on 40%?
Kui suur on protsessi saagis, kui 24 kg püriidist (FeS2) saadi 27,44 kg väävelhapet?