Keemia põhikoolile

Trükised

Kirjastuselt Maurus on ilmunud 2014. a keemia ainekavale vastavad õppematerjalid

Keemia lühikursus põhikoolile. 
Tööraamat on mõeldud põhikooli keemiakursuse kordamiseks ja eksamiks valmistumiseks. Siin on konspektiivselt esitatud 8.–9. klassis õpitud materjal. Iga teema lõpus on vastavad ülesanded. Kuna põhikooli keemiaeksami ülesanded lõimivad tavaliselt mitut teemat, siis on ka siin enamiku ülesannete lahendamisel vaja meenutada mitme teema materjali. Konspekt annab põhikooli keemiast tervikliku ülevaate ning sobib kordamiseks ka neile, kes peavad varem õpitut gümnaasiumis meelde tuletama.

Varem ilmunud õppematerjalid (vanade ainekavade järgi)