Toiduraha maksmine

Põhikooli õpilastele on koolilõuna tasuta.

Pikapäevarühma lapsed saavad oote eest ja õpetajad lõunasöögi eest tasuda Jõgeva Vallavalitsuse arvetele
Swedbank EE412200001120155067
SEB EE861010102021814008
makse selgitus: Jõgeva Põhikooli toiduraha, /õpilase nimi/, /klass/

————————

Veebruari pikapäevarühma toiduraha
Päevaraha 0,50 €.
16 päeva = 8.00 €
Raha peab olema tasutud 30. jaanuariks.