Söögivahetunnid

I söögivahetund 9:55
1.ABC

II söögivahetund 10:55
2.AB; 3.ABC; 4.ABCD; 5.A

III söögivahetund 11:55
5.BC; 6.ABC; 7.ABCD, G

IV söögivahetund 12.55
8.ABC, 9.ABC, E