Söögivahetunnid

I söögivahetund 9:55
1.A; 2.A; 2.B

II söögivahetund 10:55
1.B; 2.C; 3.ABCD; 4.ABC; 5.B

III söögivahetund 11:55
5.AC; 6.ABC; 5.-6.G; 7.ABC

IV söögivahetund 12.55
8.ABCDE; 9.ABCDF