Pikapäevarühmad

Pikapäevarühmade ajagraafik, ruumid ja õpetajad

1. (2.) klassi rühm
ruum: E – 116/126; T – 126; K – 125/124; N – 126
Õpetajad:
EHA ROSIN (E – 12.00-15.00);
KERSTI KABEL (T – 12.00-15.00);
LY KITTUS (K, N – 12.00-15.00);

PÄEVAKAVA:
11.55-12.00 Kogunemine
12.00-13.00 Mängud ja jalutuskäik õues
13.00-13.30 Õppetegevus
13.30-13.45 Pikapäevarühma eine
13.45-14.15 Õppetegevus
14.15-14.45 Lauamängud, arvuti kasutamine, lugemine, ringidesse suunamine jm
juhendatud tegevus
14.45-15.00 Töökoha korrastamine, lahkumine

2.-3. klassi rühm
ruum E – 125; T – 125; K – 126; N – 125
Õpetajad:
MARGE VÄLJAOTS (E – 13.00-15.00);
KIRSTI SOOSAAR (T – 13.00-15.00);
EHA ROSIN (K – 13.00-15.00);
MERJE SEPP (N – 13.00-15.00).
PÄEVAKAVA:
12.55-13.00 Kogunemine
13.00-13.30 Mängud ja jalutuskäik õues
13.30-13.45 Pikapäevarühma eine
13.45-14.30 Õppetegevus, arvuti kasutamine, lugemine, ringidesse suunamine jm
juhendatud tegevus
14.45-15.00 Töökoha korrastamine, lahkumine

PPR reedel (sõitjad)
ruum125
Õpetajad: KIRSTI SOOSAAR (R – 12.00-15.00)
PÄEVAKAVA:
11.55-12.00 Kogunemine
12.00-13.00 Mängud ja jalutuskäik õues
13.00-13.30 Õppetegevus
13.30-13.45 Pikapäevarühma eine
13.45-14.15 Õppetegevus
14.15-14.45 Lauamängud, arvuti kasutamine, lugemine, ringidesse suunamine jm
juhendatud tegevus
14.45-15.00 Töökoha korrastamine, lahkumine