Konsultatsiooniajad

Konsultatsioonid ja järelevastamised toimuvad kokkuleppel õpetajaga järgmistel aegadel.

EESNIMI PEREKONNANIMI ÕPPEAINE(D) NÄDALALPÄEV ALGUS LÕPP
Margit Alliksaar soome keel E 14:05 14:50
Maire Baida eesti keel E 14:00 15:00
Tiiu Hirse inglise keel E 14:00 15:00
Anneli Jäme eesti keel R 13:00 14:00
Annika Kaasik algklass K 12:10 12:55
Kersti Kabel eesti keel, matemaatika 3c N 13:00 14:00
Merilin Kalavus inimeseõpetus, karjääriõpetus K 14:50 15:30
Neeme Katt informaatika R 14:00 14:45
    keemia T 14:00 15:30
Silja Kiidjärv inglise keel E 14:05 14:50
    inglise keel R 14:05 14:50
Ly Kittus eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, kunstiõpetus, tööõpetus E 12:15 13:15
Mare Kolberg matemaatika 5a, informaatika 5abc N 14:05 14:50
Merike Kompus loodusõpetus R 13:55 14:15
Ilme Kraaner eesti keel ja kirjandus 9f (vajadusel) T 14:00 14:45
Tiina Kull ajalugu ja ühiskonnaõpetus E 14:05 15:45
Ene Lõoke eesti keel ja kirjandus T 14:05 14:50
Koidu Lääne geograafia, loodusõpetus E 14:50 15:30
    geograafia, loodusõpetus N 13:55 14:30
Piret Lääne inglise keel T 13:10 13:55
Endla Matela eesti keel R 13:45 14:30
Kait Metsla eesti keel, matemaatika, inglise keel N 13:00 14:00
Gaja Mäesepp eesti keel 4c E 13:10 13:55
Angela Mägi vene keel, inglise keel E 14:00 14:45
Urve Mölder inglise keel E 14:00 14:40
Viktor Nõmm kehaline kasvatus N 14:00 14:40
Vivian Paaksi matemaatika 7c N 13:55 14:50
    matemaatika 8a T 13:55 14:50
Astra Pern matemaatika  4b, 5c, 6b E 13:00 13:45
    matemaatika N 14:00 15:00
Anne Pilvar muusika R 14:05 14:50
Ants Prii töö- ja tehnoloogiaõpetus K 14:50 15:35
Maris Prii käsitöö ja kodundus K 14:50 15:50
Kaire Põldmaa kehaline kasvatus N 14:05 14:50
Inga Reinumägi eesti keel, kirjandus K 14:00 14:45
Eve Roos matemaatika 9c, 7a R 14:00 14:45
    matemaatika 4a T 12:00 12:45
    matemaartika 4a, ac T 14:00 14:45
Eha Rosin eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus, kunst, tööõpetus T 13:00 13:45
Eike Salu käsitöö ja kodundus N 15:00 16:00
Merje Sepp algklassi õppeained R 13:00 13:45
Evelin Siirak matemaatika T 14:05 14:50
Merlin Sooaru kunst E 12:55 13:55
Kertu Säinas inglise keel E 13:10 13:55
Jana  Tiido ajalugu N 14:55 15:40
Heli Toit füüsika, loodusõpetus T 13:55 14:30
Estri Vaht vene keel E 7:30 8:10
    vene keel K 7:30 8:10
    vene keel N 7:30 8:10
    vene keel T 7:30 8:10
Maimu Valdmann eesti keel ja kirjandus N 14:00 15:30
Silja Võsaste bioloogia K 14:00 14:45
Marge Väljaots eesti keel, matemaatika, loodusõpetus K 13:10 13:55