Eksamid

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2019/2020 järgmised:

  • eesti keel: 1. juunil 2020
  • matemaatika: 4. juunil 2020
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2020. aasta 1. veebruariks.