Sündmuste plaan

Toimumisaeg Sündmus/tegevuse nimetus  Sihtgrupp  Koht
3. sept Esimese koolipäeva aktused 1.-9. klassid aula, maja esine
6. sept Õpilaspiletite piltide tegemine 1. ja 7. klassid aula
10. sept Õpilasesinduse esimene koosolek 4.-9. klassid õpilasesindus
10.-14. sept Viisakusnädal 1.-9. klassid kogu kool
18. sept Lastevanemate üldkoosolek vanemad aula
19. sept Spordipäev  4.-9. klassid staadion
20. sept Spordipäev 1.-3. klassid staadion
24.-28. sept Teadlaste öö festivali sündmused 1.-9. klassid klassid
28. sept Sügislaat 1.-9. klassid Piiri 1 koolimaja ees
OKTOOBER
5. okt Õpetajate päeva tähistamine 1.-9. klassid
10. okt Miksteatri etendus “Nähtamatu poiss” 1.-2. klassid; 3.-4. klassid aula
15.-19.okt Hea tahte nädal 1.-9. klassid
19. okt Kooli sünnipäev. Avatud uste päev. 1.-9. klassid
22.-28. okt KOOLIVAHEAEG
29. okt Iseseisva õppimise päev
NOVEMBER
05.-09. nov Ajaloonädal ANTIIK 5.-9. klassid
9. nov Mardipäeva trall 1.-3. klassid aula
10. nov Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor
12. nov Meisterdamisõhtu isadega 1.-5. klassid klassid
13.-15. nov Klasside pildistamine 1.-9. klassid aula
23.-24. nov Betti Alveri luulepäevad Tähetund gümnaasiumi kooliteatrid üle Eesti kultuurikeskus
29. nov Trimestri lõpuaktused 1.-3. klassid aula
DETSEMBER
3. dets Jõulutule viimine klassidesse 1.-9. klassid
04.-07. dets Maja kaunistamine 1.-9. klassid
20. dets Algklasside jõulupidu “Eri maade jõlud” 1.-3. klassid aula
20. dets 4.-6. klasside jõulupidu ” Eri maade jõulud” 4.-6. klassid aula
20. dets 7.-9. klasside jõulupidu “Eri maade jõulud” 7.-9. klassid aula
21. dets Jõuluhommik 1.-3. ja 4.-9. klassid aula, kultuurikeskus
24. dets- 6. jaan KOOLIVAHEAEG
JAANUAR 2019
14.-25. jaan Fotonäitus 1.-9. klassid
16. jaan Miksteatri etendus Prometheus 5.-6. klassid aula
18.-19. jaan Betti Alveri luulepäevad Tuulelapsed 1.-9. klasside kooliteatrid üle Eesti kultuurikeskus
19. jaan Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor
26. jaan Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor
30. jaan Lepatriinu Lasteteatri etendus “Terves kehas terve vaim” 2.-3. tund 1.-2. klassid; 3.-4. klassid aula
31. jaan Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor
VEEBRUAR
2. veebr Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor
6. veebr Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (7.-9. klass)
8. veebr Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor
9. veebr Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor
11. veebr 112-päev ülekooliline
13. veebr Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor
14. veebr Sõbrapäev: Su nägu kõlab tuttavalt 4.-9. klassid aula
14. veebr Sõbrapäeva disko 1.-3. klassid aula
22. veebr EV aastapäeva aktused ülekooliline
25. veebr-3. märts KOOLIVAHEAEG
MÄRTS
01. märts- Uute õpilaste avalduste vastuvõtt
Nuputa
4.-6. kl matemaatika olümpiad 4.-6. klassid
5. märts Vastlapäeva tähistamine. Ülekooline talispordi päev ülekooliline
8. märts Trimestri lõpuaktused algklassid aula
8. märts 9.klasside inglise keele olümpiaad 9. klassid
8.-9. märts Vokaalansamblite konkurss vokaalansamblid üle Eesti kultuurikeskus
11.-15. märts Muusikanädala kontserdid 1.-9. klasside õpilased aula
14. märts Emakeelepäev ülekooliline
21. märts KÄNGURU
25.-29. märts Informaatikanädal 2. ja 5. klassid klassid
29. märts  7.-8. klasside inglise keele viktoriin 7.-8. klassid
APRILL
01.-05. apr Keeltenädal 4.-9. klassid
2. apr Sussiteatri etendus “Mina ja Mina” 3.- ja 4. tund 1.-2. klassid; 3.-4. klassid aula
4. apr 7.-8 kl maakondlik vene keele olümpiaad 7.-8. klassid JMG
12. apr 5. klasside inglise keele mängupäev 5. klassid Avinurme
15.-18. aprill Käsitöönäitus 4.-9. klassid
16. apr Loovtööde kaitsmine
17. apr Huviringide kontsert-näitus huviringide õpilased ja nende vanemad aula
18. apr Jõgeva Põhikool liigub ülekooliline
22.-28. apr KOOLIVAHEAEG
30. apr Nõidade pidu 1.-4. klassid
MAI
3. mai Ajarännak 1869 8. klassid
14. mai Muusikakooli kontsert 1.-3. klassid aula
16. mai 17.30 Algklasside kevadkontsert 1.-3. klassid ja nende vanemad kultuurikeskus
23. mai 17.15 Koolitulijad vanematega kooli
23. mai Liblikapüüdja teatriõhtu kultuurikeskus
27. mai 17.30 Juhtkonna vastuvõtt olümpiaadidel ja võistlustel edukalt osalenud õpilased kultuurikeskus
29. mai Viimaste tundide päev 9. klassid
JUUNI
3. juuni Eesti keele eksam 9. klassid aula
3. juuni Jõgeva PK meistrivõistlused 1.-3. klassid staadion
10.-11. juuni Pädevuslaager Udu talus 4.-8. klassid Udu talu
10. juuni Matemaatika eksam 9. klassid aula
11. juuni Viimane koolipäev 1.-3. klassid aula
13. juuni Valikeksam 9. klassid
17. juuni kell 17.00 Lõpuaktus 9. klasside õpilased ja nende vanemad