Õpilasesindus

Jõgeva Põhikooli õpilasesindus on õpilaste poolt valitud vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad aktiivsed õpilased 4.-9. klassidest.
Õpilasesindus esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast koolielu elavamaks ja paremaks muuta.
Kooli õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

Jõgeva Põhikooli ÕE põhimäärus

ÕPILASESINDUSE LIIKMED 2020-2021

 • Heidi Sild 9.b president, hoolekogu liige
 • Eliise Joost 9.d asepresident
 • Nora Piik 4.a
 • Christopher Robin Graverson 4.a
 • Marell Teras 4.b
 • Kerttu Kaur 4.c
 • Linell Mandre 5.a
 • Kärol Tamson 5.a
 • Nelly Saar 5.b
 • Romet Poolakese 5.b
 • Hanna Stamm 5.c
 • Liselle Vaagen 5.c
 • Kaspar Piik 6.a
 • Kersti Kadai 6.a
 • Kärolin Püvi 6.b
 • Marileen Lass 6.b
 • Säde Külvet 6.c
 • Monika Zarina 6.d
 • Nora-Lisette Salumaa 7.a
 • Gudrun Roosiõis 7.a
 • Karola Sild 7.b
 • Fiona Järvela 7.b
 • Lisete Stamm 7.c
 • Laura Haaviste 8.a
 • Ranno Valk 8.b
 • Karl Västra 8.c
 • Indrek Virks 8.c
 • Getter Angerjas 9.a
 • Jenifer Heinmann 9.c
 • Arabella Leego 9.d