Õpilasesindus

Jõgeva Põhikooli õpilasesindus on õpilaste poolt valitud vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad aktiivsed õpilased 4.-9. klassidest.
Õpilasesindus esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast koolielu elavamaks ja paremaks muuta.
Kooli õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

Jõgeva Põhikooli ÕE põhimäärus

ÕPILASESINDUSE LIIKMED 2019-2020

Inara Ein 9.a president, hoolekogu liige
Helis Kiis 9.c asepresident

Maria Merila 4.a
Kärol Tamson 4.a
Eha Ester Laube 4.a
Joosep Erikson 4.b
Ats Lääne 4.b
Hanna Stamm 4.c
Kirke Rääk 4.c
Lehola Vaarpuu 5.a
Mirelle Peussa 5.a
Kärolin Püvi 5.b
Marileen Lass 5.b
Säde Külvet 5.c
Eliise Kalman 5.c
Ander Karv 5.d
Gregor Saar 5.d
Nora-Lisette Salumaa 6.a
Karola Sild 6.b
Lisete Stamm 6.c
Laura Haaviste 7.a
Laura Nurk 7.a
Avelana Oja 7.b
Karl Västra 7.c
Indrek Virks 7.c
Getter Angerjas 8.a
Heidi Sild 8.b
Annaliisa Tamme 8.c
Eliise Joost 8.d
Oskar Säärits 9.b
Doris Piik 9.b
Alex Võime 9.c