Õpilasesindus

Jõgeva Põhikooli õpilasesindus on õpilaste poolt valitud vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad aktiivsed õpilased 5.-9. klassidest.
Õpilasesindus esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast koolielu elavamaks ja paremaks muuta.
Kooli õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

Jõgeva Põhikooli ÕE põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed 2017/18. õ.a 
Daniel Aganitš 9.B – ÕE president, hoolekogu liige
Sandra Kuuskmäe 8.B – asepresident
Joosep Katt 8.A – asepresident
Getter Angerjas 6.A – protokollija
Anna-Maria Kenppi 9.A
Kenert Karu 9.B
Hanna-Liisa Kallas 9.C
Deili Saan 8.C
Inara Ein 7.A
Kaisu Ann Karukäpp 7.B
Kerttu Kethly Rumask 7.B
Helis Kiis 7.C
Getter Kiissel 7.C
Laura Herr 6.A
Maria Hunt 6.B
Heidi Sild 6.B
Annaliisa Tamme 6.C
Jenifer Heinmann 6.C
Laura Haaviste 5.A
Karoliine Ilus 5.B
Karl Västra 5.C
Kaarel Karukäpp 5.C