Õpilasesindus

Jõgeva Põhikooli õpilasesindus on õpilaste poolt valitud vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad aktiivsed õpilased 4.-9. klassidest.
Õpilasesindus esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast koolielu elavamaks ja paremaks muuta.
Kooli õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

Jõgeva Põhikooli ÕE põhimäärus

ÕPILASESINDUSE LIIKMED 2018-2019

Inara Ein 8.A – president, hoolekogu liige
Helis Kiis 8.C – asepresident

Joosep Katt 9.A
Sandra Kuuskmäe 9.B
Deili Saan 9.C
Oskar Säärits 8.B
Doris Piik 8.B
Getter Angerjas 7.A
Heidi Sild 7.B
Annaliisa Tamme 7.C
Eliise Joost 7.D
Laura Haaviste 6.A
Laura Nurk 6.A
Avelana Oja 6.B
Karl Västra 6.C
Indrek Virks 6.C
Nora -Lisette Salumaa 5.A
Karola Sild 5.B
Lisete Stamm 5.C
Lehola Vaarpuu 4.A
Kärolin Püvi 4.B
Marileen Lass 4.B
Kelin-Adeele Klous 4.C
Gregor Saar 4.D