Jõgeva Põhikooli renoveerimine

Ehitustööde käigus lammutatakse suur osa olemasolevast koolimajast – alles jääb vaid võimla, aula ja sööklaosa. Võimlat ei rekonstrueerita, praegune aula rekonstrueeritakse ja söökla ruumid ehitatakse käsitöö ruumideks. Lammutatud hooneosa asemele ehitatakse uus hoone, kus on üks kolmekorruseline ja üks kahekorruseline põhikorpuse osa (klassiruumid, puhkeruumid ja muud ruumid). Lisaks ehitatakse ühekorruseline söögisaali osa ja ühekorruseline tööõpetuse ruumide osa ning riietus- ja duširuumide osa. Kooli juurde ehitatakse ka uus linnaraamatukogu hoone.
Valmimise aeg: jaanuar 2019
Töid teostab KRC Ehitus koostöös Tartu Ehitus AS-iga.